Podmínky kurzy nomádství

Podmínky kurzy nomádství

Podmínky užívání webu Lindy Nezhybové existují, aby zaručily spokojenost na straně lektorů, žáků i provozovatele.
1. Účastníkem je každý uživatel, který se na kurz přihlásí a uhradí cenu kurzu.
2. Provozovatelem je Linda Nezhybová, IČ: 03052869
Adresa: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 15
3. Vytvořením kurzu nebo přihlášením na něj vyjadřuje lektor i účastník svůj souhlas s těmito podmínkami.

Platby za kurz

Svou účast potvrzuje účastník zaplacením kurzu. Cenu kurzu účastník uhradí na účet na základě faktury vystavené provozovatelem do 7 dnů od přihlášení na kurz.

Jestliže nedojde k uskutečnění kurzu, mohou účastníci požádat o navrácení finančních prostředků nebo se mohou zúčastnit lektorova budoucího kurzu anebo se s ním domluvit na jiném řešení.

Jestliže účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho, není lektor povinen cenu kurzu vracet. Jestliže se na navrácení peněz lektor a účastník domluví, je to možné.

Storno podmínky

Pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit, dejte nám i lektorovi prosím vědět alespoň 8 dní před kurzem. Jen tak vám budeme moci vrátit plnou cenu kurzu. Pokud svou účast zrušíte 7-3 dny před kurzem, budeme moci vrátit jen 50 % a pokud se odhlásíte později, tedy dva dny před kurzem, jeden den před kurzem anebo přímo v den kurzu, peníze již náleží lektorovi a cena kurzu vám tedy nebude vrácena, pokud sám lektor nerozhodne jinak.

V případě nenaplnění minimální kapacity má účastník možnost se odhlásit a dostat kurzovné zpět i když už by měly platit storno podmínky, tj. méně než 5 dní do kurzu.

Odpovídající částku vám v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátíme na účet na požádání do 14 dnů.

Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k účastníkovi.

Reklamační řád

V případě reklamací se prosím obraťte na e-mail nezhyli@gmail.com nebo na tel. číslo +420 733 193 203.

Ochrana osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, na základě které je možné identifikovat lektora nebo účastníka. Kurzy grafiky (Linda Nezhybová) fungují v souladu s požadavky právního řádu České republiky. Účelem zpracování osobních údajů je provozování Kurzů grafiky – vytváření kurzů z pohledu lektora a účast na kurzech z pohledu účastníka.

Osobními údaji jsou jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie.

Zpracovat osobní údaje účastníka a lektora může provozovatel jen se souhlasem. Ten je udělován automaticky při vytvoření kurzu nebo přihlášení na něj.
Pokud si účastník nebo lektor nepřejí, aby jejich údaje byly nadále uchovávány, stačí, když napíší na nezhyli@gmail.com požadavek.

Lektor i účastník mohou své osobní údaje kdykoli upravit. Mají právo požadovat od provozovatele vysvětlení, domnívají-li se, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem.

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetí osobě. Výjimkou jsou případy, kdy je předá lektorovi pořádajícímu kurz.

Pokud lektor či účastník sdělí provozovateli e-mail, souhlasí tím se zasíláním zpráv, ve kterých budou informování o novinkách.

Změna podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek užívání. O zásadních změnách bude provozovatel informovat s předstihem na kontaktní e-mail.
Změna podmínek používání nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na www.lindamartiskova.cz